The Book of Kells: ‘Up Close and Personal’

14th-19th August, 7-8.30pm St. John’s Church, Knockainey, Co. Limerick
 
Enjoy this unforgettable ‘up close and personal’ guided tour of the Book of Kells, the greatest masterpiece of Ireland’s Golden Age. Donncha MacGabhann, MA, PhD, will share his expertise using the Verlag Facsimile, an exact and complete copy of the ancient manuscript. This interactive experience allows visitors to explore and understand the intricate details of the Book of Kells in an immersive manner, offering a unique opportunity to get closer to the beauty and significance of one of Ireland’s most treasured historical artifacts. These events are ideal for individuals, small groups (4-5) or families, and are organised in conjunction with the Knockainey Historical and Conservation Society. To reserve places, contact donnmacgabhann@gmail.com.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

The Old Bank B&B,
Main St,
Bruff,
Co. Limerick,
V35 H744,
Ireland

Điện Thoại

00353 61 389969

Email

info@theoldbank.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

00353 61 389969

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách